Aktualizacja danych osobowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktualizację danych osobowych pracowników, korzystając z lista_pracowników wraz ze zdjęciami podpisanymi: nazwisko_imie.jpg lub w przypadku dwojga nazwisk: nazwisko1_nazwisko2_imie.jpg.
Zaktualizowane dane proszę przesłać na adres emailowy: eksocnet@uni.lodz.pl do 10 lutego 2009 roku.