Oprogramowanie

Wszyscy nasi studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą korzystać z zakupionych przez wydział licencji na oprogramowanie.
spss statistica laboratoria