Godziny rektorskie

W dniu 14 października 2014 r. (Dzień Edukacji Narodowej) Rektor UŁ, prof. dr hab. W. Nykiel zarządził godziny rektorskie pomiędzy 9:30 a 12:30 we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych UŁ.