Kontrola legalności oprogramowania

W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia o kontrolach legalności oprogramowania przeprowadzane przez BSA [Business Software Alliance].
W tej sytuacji zalecam wykonanie takiej kontroli wewnątrz Państwa jednostek. Aby ułatwić przeprowadzenie tej operacji przygotowałem arkusz Excela.
Przypominam, iż osobami odpowiedzialnymi, wg przepisów wewnętrznych naszego Uniwersytetu, za przestrzeganie legalności oprogramowania są kierownicy jednostek. Prócz nich również do odpowiedzialności karnej mogą być pociągnięci również właściciele komputerów (użytkownicy końcowi).
Załączam pismo, które przesłano do kierownictwa LodMan’a (Łódzkiej Metropolitalnej Sieci Komputerowej).

W razie stwierdzenia iż brakuje licencji na którekolwiek oprogramowanie należy jak najszybciej zakupić ją lub też je odinstalować.
W przypadku programów firmy Microsoft, to można je zakupić w Zakładzie Nowych Mediów.
Inne programy tzw. codziennego użytku, a mogące być użytkowane na podstawie darmowej licencji, można pobrać ze strony Wydziałowej Sieci Komputerowej.

  Informacja od BSA (355,2 KiB, 1 460 hits)