Wydziałowa Sieć Komputerowa

Home / Wydziałowa Sieć Komputerowa

Sieć Wydziałowa służy celom wynikającym z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Następujące zachowania są, szkodliwe lub uważane za nieetyczne:

  • monitorowanie sieci, wysyłanie wiadomości lub inne działania mogące zakłócać pracę sieci lub pracę innych użytkowników systemu;
  • umieszczanie w wiadomościach przechowywanych w systemie plików nielegalnych informacji i używanie budzącego zastrzeżenia języka;
  • próby dostępu do indywidualnych kont użytkowników, prywatnej poczty lub poczty elektronicznej bez zgody właściciela;
  • przekazywanie uprawnień innym użytkownikom;
  • wszelkie umyślne i nieumyślne działania prowadzące do zakłócania ciągłości pracy Sieci Wydziałowej.

Zobacz więcej: