O Sekcji

Home / O Sekcji

Sekcja Informatyki (dawniej Pracownia Informatyki) została powołana do koordynacji, zarządzania informatyczną infrastrukturą wydziału w tym: lokalną siecią komputerową, hostingiem serwisów internetowych, laboratoriami komputerowymi. Ponadto zajmuje się również do informatycznym wsparciem technicznym wszystkich jednostek naszego Wydziału.

Do podstawowych zadań Sekcji Informatyki należy zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci Internet oraz Kompleksowego Systemu Informacyjnego UŁ w tym Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Portalu Pracowniczego. (Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 6 z dnia 29.10.2010 w sprawie: Wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Łódzkiego: uni.lodz.pl/prawo/ uchwala,szczegoly,2373 oraz Zarządzenia Rektora nr 80 z dnia 1.06.2011r.: Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi do przetwarzania danych osobowych w UŁ: http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,2837).

Dlatego też przypominamy o wciąż obowiązującym regulaminie pracy w sieci lokalnej http://www.eksocnet.uni.lodz.pl/zespol/lan/regulamin/.

Obecnie daje się zauważyć trend korzystania z tzw. prywatnych urządzeń mobilnych do wykonywania obowiązków służbowych. W tej sytuacji chciałbym przypomnieć iż każde prywatne urządzenie tego typu: komputer, laptop, tablet, smartfon wniesiony na teren naszego Wydziału podlega takim samym restrykcjom jak urządzenia należące do poszczególnych jednostek.

Na podstawie Zarządzenie Rektora nr 80 z dnia 1.06.2011r. uprawnienia administratorów komputerów służbowych we wszystkich jednostkach pozostają w gestii pracowników Sekcji Informatyki. Pracownicy Ci są zobowiązani do skonfigurowania tychże komputerów aby zapewnić wygodną a jednocześnie bezpieczną pracę użytkowników. Oprogramowanie instalowane na poszczególnych komputerach musi być oprogramowaniem licencyjnym, którego Uniwersytet Łódzki ma prawo używać.

W sytuacji zaistniałej kontroli organów zewnętrznych, pracownicy wydziału zobowiązani są do udostępnienia wykorzystywanych urządzeń celem przeprowadzenia tejże kontroli.

Ponadto Sekcja Informatyki opiekuje się laboratoriami komputerowymi znajdującymi się w budynkach T, E i F. Do jej zadań należy bieżąca konserwacja komputerów, instalacja nowego oprogramowania, aktualizacja i rekonfiguracja obecnego oprogramowania.