Wsparcie techniczne

Home / O Sekcji / Wsparcie techniczne

Do zadań Sekcji prócz doradzania oraz opiniowania zakupów należy również wsparcie techniczne wszystkich pracowników naszego wydziału. Pracownicy sekcji dostępni są oni pod telefonami stacjonarnymi 5337 oraz 5559. Jeżeli ich nie ma w pokojach uruchomione są przekierowania na ich osobiste telefony komórkowe. Drugą ewentualną drogę zgłoszenia jest skorzystanie z formularza dostępnego na stronie: www.eksocnet.uni.lodz.pl/zgloszenia/.