Wsparcie techniczne

Do zadań Sekcji prócz doradzania oraz opiniowania zakupów należy również wsparcie techniczne wszystkich pracowników naszego wydziału. Pracownicy Pracowni dostępni są oni pod telefonami stacjonarnymi 5337 oraz 5559. Jeżeli ich nie ma w pokojach uruchomione są przekierowania na ich osobiste telefony komórkowe. Po godzinach pracy można złożyć zgłoszenie korzystając z sekretarek automatycznych, które zgłaszają się po 5 sygnałach. Należy wtedy podać:

  • Imię i nazwisko
  • Numer pokoju w którym konieczna jest interwencja
  • Numer telefonu kontaktowego
  • Opis usterki.

Drugą ewentualną drogę zgłoszenia jest skorzystanie z formularza dostępnego na stronie: www.eksocnet.uni.lodz.pl/zgloszenia/.