Oprogramowanie

Wszyscy nasi studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni mogą korzystać z zakupionych przez wydział licencji na oprogramowanie.

O pozostałym oprogramowaniu dostępnym tylko dla pracowników informacje zostały zamieszczone w Intranecie wydziałowym.