Microsoft Imagine

Home / Oprogramowanie / Microsoft Imagine

Microsoft-Imagine_Color-Wordmark_RGB

Program Microsoft Imagine (dawniej DreamSpark, MSDN Academic Alliance, MSDNAA) zapewnia dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu studenci i pracownicy dydaktyczni Wydziału mogą wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu dla celów edukacyjnych i badań naukowych.
Formularz rejestracji do programu „Imagine Premium” dostępny jest na stronie: