Zgłoszenie sugestii

Home / Zgłoszenia serwisowe / Zgłoszenie sugestii

Drodzy Państwo!
Tą drogą kolegium dziekańskie zachęca pracowników, doktorantów i studentów do zgłaszania wszelkich propozycji zmian funkcjonowania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Arkusz jest całkowicie anonimowy. Jeśli dostrzegacie Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości proceduralne w zakresie dydaktycznym, badawczym, administracyjnym, gospodarczym lub finansowym wyślijcie wiadomość. Formularz daje ponadto możliwość zgłaszania propozycji doskonalenia i podnoszeniu jakości wszystkich procesów WES.

Państwa sugestie przesłane zostaną bezpośrednio do Dziekanów, którzy po zapoznaniu się z nimi zadecydują o dalszych działaniach we wnioskowanym zakresie.

Wypełnijcie formularz! Miejcie wpływ na zarządzanie wydziałem!

Rodzaj sprawy / nieprawidłowość / kłopot [*]

W czym widzi Pan/i źródło problemu? [*]

Jakie rozwiązanie Pan/i proponuje? [*]

Jaki jest Twój status? [*]

Jeśli chce Pan/i otrzymać odpowiedź na swoje zgłoszenie, proszę podać imię, nazwisko, adres e-mail:[*] pola wymagane